YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus” 31.10.2000. Päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa. Käänteentekevää dokumentissa on se, että naisia ja tyttöjä ei nähdä pelkästään uhreina vaan myös aktiivisina toimijoina, joilla on oikeus osallistua rauhanrakennukseen ja konfliktien ehkäisyyn.

Päätöslauselma rakentuu kolmen pilarin varaan:
– tyttöjen ja naisten suojelu konflikteissa ja heidän ihmisoikeuksiensa turvaaminen
– sukupuolen perusteella tapahtuvan väkivallan ennaltaehkäisy
– naisten tasavertainen osallistuminen rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen.

Turvallisuusneuvosto kehotti myöhemmin jäsenmaita kirjoittamaan kansalliset toimintaohjelmat päätöslauselman toteuttamiseksi. Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska olivat ensimmäisiä maita, jotka seurasivat turvallisuusneuvoston ohjetta. Suomi julkaisi oman toimintaohjelmansa syksyllä 2008.

Eri maissa on syntynyt kansalaisjärjestöjä tai jo olemassa olevien kansalaisjärjestöjen verkostoja edistämään päätöslauselman toteuttamista. Suomen 1325-verkosto on osa tätä kansainvälistä liikettä.