Suomen 1325-verkosto on vuonna 2006 perustettu avoin verkosto, johon kuuluu ihmisoikeus- ja tasa-arvotyötä tekeviä järjestöjä sekä konfliktintutkijoita Suomen eri yliopistoista. Verkoston toimintaa hallinnoi Suomen UN Women.

Verkostoon kuuluvat järjestöjäseninä UN Womenin kansallinen komitea Suomessa, Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, YK-liitto, Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto Katu, Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganistarioner i samarbete NYTKIS, Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL), Crisis Management Initiative (CMI), Väestöliitto, Naisasialiitto Unioni, Suomen NNKY-liitto, Naistoimittajat, Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Suomen osasto, Zonta International piiri 20, Kirkon Ulkomaanapu, African Care, Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE), Demo Finland sekä Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL).

Verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa. Verkosto seuraa Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman toteuttamista sen toimeenpanosta vastuussa olevissa ministeriöissä, kartoittaa aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia ja levittää niitä sekä järjestää 1325-aiheista koulutusta kansalaisjärjestötoimijoille. Verkosto rahoittaa ajankohtaisia, rajattuja, 1325-toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyviä selvityksiä ja julkaisuja. Lisäksi verkosto järjestää seminaareja, osallistuu julkiseen kriisinhallintaa koskevaan keskusteluun, lähettää edustajiaan kansainvälisiin seminaareihin sekä pitää kiinteästi yhteyttä muiden maiden vastaaviin verkostoihin.