1325.fi

1325

Moderni Suomi on ihmisoikeuksien ja tasa-arvon maa, jossa suomalaiset ovat ylpeitä edistyksellisistä arvoistaan. Suomen hallitus on luonut 1325.fi-sivustolla sisäpiirin yhteisön tämän kauniin pohjoismaisen maan yliopistojen konfliktitutkijoille, joiden avulla voit oppia lisää nykyajan asioista, kuten maahanmuutosta tai ongelmista.
Sivuston sisältö sisältää uutisartikkelien lisäksi myös videoita, joissa käsitellään tällaisia merkityksellisiä aiheita haastattelemalla ihmisiä, jotka ovat kokeneet vastoinkäymisiä omakohtaisesti ja antavat samalla tietoa siitä, miten he ovat selvinneet tilanteesta, joka saattaa tapahtua tällä hetkellä ympärillämme tänään!

Vaikuttamistyö

Suomen 1325 -sivusto seuraa Suomen kansallisen toimintasuunnitelman 1325 täytäntöönpanoa sen täytäntöönpanosta vastaavissa ministeriöissä.

Koulutus Ja Tutkimukset

Suomen 1325 -sivuston tavoitteena on edistää tietoisuutta ja välittää tietoa päätöslauselmasta 1325 ja sitä täydentävistä päätöslauselmista

Kansainvälinen Yhteistyö

1325 -sivusto pitää yhteyttä 1325 -aiheisiin erikoistuneisiin organisaatioihin ja toimijoihin erityisesti Pohjoismaissa. Lisäksi verkosto osallistuu työhön

1325 SUOMESSA

L

YK: n turvallisuusneuvosto

Vuonna 2000 YK: n turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus”. Suomi julkaisi ensimmäisen kansallisen toimintasuunnitelmansa kriisinratkaisun toteuttamiseksi syksyllä 2008.

L

Kansallinen 1325-Toimintaohjelma

Päätöslauselman tavoitteena on suojella naisia ja tyttöjä aseellisissa konflikteissa ja konflikteissa, edistää naisten tasa-arvoista osallistumista rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakentamiseen sekä estää sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

L

Työmahdollisuuksia

Ulkoasiainministeriö rekrytoi oman organisaationsa lisäksi YK -järjestöjen kansainvälisiin tehtäviin, EU: n tehtävät YK: n vapaaehtoisohjelmaan.Voit myös hakea kansainvälisiä vaalitarkkailutehtäviä ulkoasiainministeriön kautta.

Mikä On 1325 -päätöslauselma?

Tavoitteena on edistää YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” täytäntöönpanoa sekä tukea päätöslauselmia Suomessa ja suomalaisten toimijoiden keskuudessa. Sivustomme seuraa Suomen kansallisen toimintasuunnitelman 1325 täytäntöönpanoa, antaa tietoa vuoden 1325 aiheeseen liittyvistä asioista.

1325 MAAILMASSA

Päätöslauselmat

Konflikteilla ja sodilla on merkittäviä sukupuolivaikutuksia ja monesti nämä ovat jätetty huomiotta konfliktien ennaltaehkäisyssä, ratkaisussa ja rauhanrakennuksessa.Myös naisten on usein vaikeampaa saada oikeutta kuin miehiä.

Eu Ja Muut Toimijat

Euroopan Unioni perusti vuonna 2009 työryhmän, joka seuraa ja koordinoi 1325:n liittyviä kysymyksiä EU:ssa. Lisäksi EU perusti vuonna 2015 erityisen gender- ja 1325-asioiden pääneuvonantajan viran. 

YK: n neuvoston päätöslauselmat

YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpano on YK: n jäsenvaltioiden vastuulla. YK on pääsihteerin johdolla laatinut strategian 1325, seitsemän pisteen toimintasuunnitelman päätöslauselman 1325 ja sitä tukevien päätöslauselmien täytäntöönpanemiseksi.

Naiset, rauha ja turvallisuus

Palauttaa mieleen 25. elokuuta 1999 antamansa päätöslauselmat 1261 (1999), 17. syyskuuta 1999 annetut 1265 (1999), 19. huhtikuuta 2000 annetut 1296 (2000) ja 11. elokuuta 2000 annetut päätöslauselmat 1314 (2000) sekä niihin liittyvät puheenjohtajan lausunnot.

“Pääsihteeri pyrkii laajentamaan naisten roolia ja osallistumista YK: n kenttäoperaatioihin, erityisesti sotilaallisina tarkkailijoina, siviilipoliisina ja ihmisoikeus- ja humanitaarisen avun henkilöstönä..”

Uusimmat blogistamme